สกสค.สุโขทัย ปิดทำการ… ๒๑ – ๒๔ กันยายนนี้

 

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. (ส่วนกลาง) จัดโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนทั่วประเทศ ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริต รวมทั้งมีการมอบนโยบายและบริหารงานพร้อมด้วย

สำนักงาน สกสค. สุโขทัย จึงขอปิดทำการในห้วงวันที่ ๒๑ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒   และจะเปิดทำการในวันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒

2492