ผอ.สกสค. รับฟังผลการดำเนินงานด้าน ปชส. องค์กร จากนักศึกษา มรพส.

29-08-2562-1_p001