การตรวจสอบการชำระเงิน ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ด้วยตนเอง

Untitled 2


♣ ครูและบุคลาการทางการศึกษาหรือผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษา ♣ ที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ของสำนักงาน สกสค. สุโขทัย

→ ท่านสามารถตรวจสอบการชำระเงินของแต่ละงวดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ โดยกรอกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก ๑๓ หลัก และกดค้นหา จากนั้นจะขึ้นหน้าต่างข้อมูลการชำระเงินพร้อมใบเสร็จ อีกทั้งสามารถเช็คข้อมูลการเป็นสมาชิกฯ ได้อีกด้วย

เว็บไซต์ตรวจสอบข้อมูลกดที่นี่…

“ตรวจสอบการชำระเงินและเช็คข้อมูลสมาชิก”

♦ ช.พ.ค.   คือ  ครูและบุคลาการทางการศึกษาหรือผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษา

♦ ช.พ.ส.   คือ  “คู่สมรส” ของครูและบุคลาการทางการศึกษาหรือผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษา