วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

65325

65323

65327

65326

วันที่ 20 มิถุนายน 2559 สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย โดย นายสาย โกศล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด ได้ไปวางพวงหรีดเคารพศพ นางเสงี่ยม แสงเมือง สมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว 018947 พร้อมทั้งได้มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 100,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 38 หมู่ที่ 3 ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย