วันศุกร์ที่  10 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายสุชิน เยโท้  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย ประธานชมรมข้าราชการบำนาญครูและคู่สมรสอำเภอเมืองสุโขทัย ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ และสมาชิก ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดสุโขทัย

100691 100693 100695 100696 100697 100706 100708