ครูสุโขทัย ติดโผล่รายชื่อรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

♣ ประกาศ !! สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เรื่อง : ผลการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒