สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย รณรงค์ป้องกัน”โควิด-19″ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจวัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์ 70% ก่อนเข้าสำนักงาน ให้กับทุกคนที่มาใช้บริการ

53783 54166 54164 54172