สาระที่ควรรู้

4 พ.ค. 61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่วยนอก
S__48144415

S__168878104

สาระควรรู้
Heimlich maneuver for choking victim
เจอคนสำลัก ให้ยืนอ้อมหลัง กำมือกระแทกดันลิ้นปี่
ถ้าอยู่คนเดียว สำลักอุดหลอดลม ให้เอาลิ้นปี่กระแทกพนักเก้าอี้ค่ะ
S__86294534

S__86294535