ประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

วันที่ 23 มีนาคม 2561  เวลา 13.00 น.
นายสุชิน เยโท้  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย ประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
เตรียมจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวและกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดสุโขทัยกำหนดวันที่ 20 เมษายนนี้  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย

68451    68440

68443    68449