วางพวงหรีดเคารพศพนางรำเพย ม่วงเขียว สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

วันที่ 2 มีนาคม 2561  เวลา 12.32 น.
นายสุชิน  เยโท้  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย  ได้ไปวางพวงหรีดเคารพศพนางรำเพย  ม่วงเขียว  สมาชิก ช.พ.ส.  เลขประจำตัว 038734  สังกัด อื่นๆ (เก็บนอกฯ)  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561  ด้วยเหตุ โรคไต/ความดันโลหิตสูง

S__71663619   S__71663620

S__71663621   S__71663622