ปลูกดาวเรืองร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดและชุมชน

วันที่ 23 สิงหาคม 2560
นายสุชิน  เยโท้  ผอ.สกสค.จ.สุโขทัย ปลูกดาวเรืองร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดและชุมชน

42808     42830

42870      42892