สอบปากคำทายาทของ นางดอกไม้ แป้นจันทร์ สมาชิก ช.พ.ส.ที่ถึงแก่กรรม

งานสอบปากคำประกอบการขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ส. ทายาทของ  นางดอกไม้ แป้นจันทร์
สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม และร่วมถ่ายรูปกับ นายสุชิน  เยโท้  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.
จังหวัดสุโขทัย (24/05/2560  เวลา 08.42 น.)
30733    30732