สัมมนาหน่วยหักเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

วันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุชิน เยโท้ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำการหักเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เพื่อทราบรายละเอียดการชำระเงินและระเบียบต่าง ๆ ของการหักเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ของครูและบุคลกรทางการศึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาภายในจังหวัดสุโขทัย การจัดกิจกรรมสัมมนาครั้งนี้ ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์รีสอร์ท แอนด์ สปา ซึ่งมีนายทรงเดช เสมอคำ สมาชิกวุฒิสภา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและได้กล่าวบรรยายพิเศษ พร้อมทั้งนายสุชิน เยโท้ เจ้าหน้าที่ และคณะผู้เข้าการสัมมนาให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก

1 2 3 4 5