ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดสุโขทัย วางพวงหรีดเคารพศพแม่เทิ้ม รอดคง

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560  เวลา  11.45 น.
นายสุชิน  เยโท้  ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดสุโขทัย  วางพวงหรีดเคารพศพแม่เทิ้ม รอดคง
คุณแม่ของสมาชิก ช.พ.ค. จังหวัดสุโขทัย  ณ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

S__18948102 S__18948099