ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรและติดตามงานด้านสวัสดิภาพครู

วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2560
น.ส.นันท์นภัส  โททอง และนางธิดา  สกุณี  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร
และติดตามงานด้านสวัสดิภาพครู  ณ ห้องทุ่งเสลี่ยม โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

8734     8731     8743

8725     8742

8736     8727

8730     
8739     8737

8738     8723     8721

8689     8681

8729      8741     8732

8717     17457797_1467832203249381_7320253230248380002_n