ยอดเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค – ช.พ.ส. ประจำเดือนธันวาคม งวดที่ 1/2563 เพื่อเรียกเก็บในเดือนมกราคม 2563

81571560_2455717968017161_8301427087378481152_o