เกณฑ์ สพฐ. (2563) การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ

 

การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของ สพฐ. จะเริ่มรับสมัครประมาณปลายเดือน ก.พ. 63 แล้วนะคะ

84416493_909816586142010_4244790107908866048_o