กิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ ในการลดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 4

          ด้วยในขณะนี้มีการเชิญชวนให้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมเครือข่ายช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (สค.ชพค.) เพื่อต้องการปรับโครงสร้างหนี้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ (ไม่เกินร้อยละ 4) ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. (กิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.) จึงขอเรียนแจ้งให้สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ทุกท่านทราบ ว่าการเชิญชวนให้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมเครือข่ายสมาชิกช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (สค.ชพค.) เพื่อต้องการปรับโครงสร้างหนี้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ (ไม่เกินร้อยละ 4) ข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน และเลขสมาชิก ช.พ.ค. ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และ กิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. แต่ประการใดทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม สมาชิกทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารของสำนักงาน ได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ “ประชาสัมพันธ์ สกสค. สุโขทัย” และเว็บไซต์  http://www.otep-sti.go.th/ เท่านั้น

เอกสารนี้ไม่เกี่ยวข้องกับ-สกสค.