“ธนพร”ชง 9 งานเร่งด่วน ฐานะนั่งเลขาธิการ สกสค.คนที่ 9

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า ในฐานะที่ได้รับการสรรหาให้เป็นเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. คนที่ 9 ดังนั้นได้เสนอเรื่องที่จะดำเนินการอย่างเร่งด่วน 9 เรื่อง ได้แก่ 1. การต่อประกันสินเชื่อโครงการเงินกู้ ช.พ.ค. 5,6 และ 7 ซึ่งขอประกาศว่า จะหาบริษัทประกันให้ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันนี้ โดยแนวทางการทำประกันจะไม่เป็นการประกันภัย เนื่องจากที่ผ่านมาการประกันภัยมีความเสี่ยงในการคุ้มครองบางประเภท อีกทั้งยังไม่มีกรมธรรม์รายบุคคลให้แก่สมาชิก ทำให้เกิดความกังวลใจและไม่รู้สิทธิของตัวเอง ดังนั้นจะทำในลักษณะประกันชีวิต โดยคณะกรรมการสรรหาบริษัทประกันได้มีมติว่าให้ธนาคารออมสินซึ่งเป็นเจ้าหนี้ เลือกมา 1 บริษัท และ สกสค.เลือก 1 บริษัท ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 30 วันนี้ 2. แลกเปลี่ยนฐานข้อมูลสมาชิก กับบริษัทเอกชน เพื่อส่วนลดหรือสิทธิประโยชน์ ในสินค้าและบริการ รวมถึงสินค้าอุปโภค บริโภค การบริการรักษาพยาบาล เป็นต้น 3. จะเจรจาเรื่องหนี้สินครูกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศ และให้ความช่วยเหลือเรื่องการพักชำระหนี้กรณีครูประสบปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยจะเริ่มเจรจากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรีเป็นโมเดล
4.การเตรียมศึกษาแนวทางรับสมาชิกสมทบครอบครัวครู ทั้งลูก และ พ่อแม่ของครูด้วย ซึ่งหากทำได้จะทำให้มีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 เท่าตัวจากจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ 1.4 ล้านคน 5. กำลังดำเนินการทำระบบช่องทางการชำระเงินทางออนไลน์ โดยจะเริ่มใช้ในปี 2564 6.จะสะสางคดี เรื่องทุจริตต่าง ๆ ที่ยังคาราคาซังอยู่ให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยยืนยันว่าจะทำงานร่วมกับสำนักนิติการของทุกหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรวบรวมข้อมูล และประสานกับนักกฎหมาย ในการดำเนินการด้วยความรัดกุมทุกคดี 7. การฟื้นฟูองค์การค้าของ สกสค. โดยมีเป้าหมายจะดำเนินการได้ภายใน 8 ปี เพราะหลังจากองค์การค้าฯเลิกจ้างพนักงาน 961 คน ทำให้เงินเดือนที่ต้องจ่ายเดือนละ 40 ล้านบาท เหลือ 7 ล้านบาท แต่สามารถทำงานได้ประสิทธิภาพเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิมเสียอีก เพราะได้มีการวางแผนการผลิตล่วงหน้า ขณะเดียวกัน สสวท.มีมติให้ องค์การค้าฯพิมพ์ตำราเรียน 100% เพียงเจ้าเดียว และที่สำคัญ สพฐ.ก็กำลังจะซื้อ interactive book และ e-book ขณะที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติก็จะให้องค์การค้าฯกลับมาผลิตเครื่องหมายลูกเสืออีกครั้ง ซึ่งถือเป็นแนวทางที่จะทำให้องค์การค้าฯมีกำลังกลับมาใช้หนี้และดูแลกระทรวงศึกษาธิการได้ในอนาคต 8. การผลักดันให้เงินศาสนพิธีเข้าไปอยู่ในส่วนของเงินงบประมาณประจำปี และ 9.โครงการสร้างงานให้ทายาทครูที่ป่วยติดเตียงหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เพื่อให้ทายาทครูมีอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวได้ โดยตนได้ประสานกับ รมว.แรงงาน เพื่อจัดสรรการสร้างงานให้ทายาทครูต่อไป
เลขาธิการ สกสค. กล่าวต่อไปว่า ส่วน สกสค.จังหวัดนั้น ตนได้มอบนโยบายไปก่อนหน้าแล้ว โดยเฉพาะเรื่องการสรรหาผอ.สกสค.จังหวัด เนื่องจากในเดือนพฤศจิกายนจะมีการสรรหา ผอ.สกสค.จังหวัด ใหม่ 60 กว่าจังหวัด ทำให้ ผอ.สกสค.จังหวัดมีความกังวลในสถานะของตนเอง ดังนั้นตนได้ให้ความมั่นใจไปว่า หากเป็นคนที่มีสุขภาพดีทั้งกายใจและสมอง มีความตั้งใจทำงานอยากทำงานให้องค์กร และไม่มีเรื่องทุจริต ตนจะพิจารณาจากคนเก่าก่อน เนื่องจากรู้งานอยู่แล้วตนไม่ต้องการเริ่มต้นใหม่ซึ่งจะเสียเวลาการทำงาน นอกจากนี้ตนจะผลักดัน เรื่องเงินวิทยฐานะของเจ้าหน้าที่ สกสค.เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดด้วย