สกสค.ยุค “ธนพร” ยึด “โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจบริการ”

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา( สกสค.) ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครบรอบ 17 ปี ซึ่ง นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ได้มีการประชุมผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ทั่วประเทศ โดยกล่าวว่า ในการเข้ามาทำหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. จะยึดหลักความเชื่อว่า “ไม่มีผลลัพธ์ใหม่ในการกระทำเดิม” ซึ่งผมจะไม่ทำอะไรในแบบเดิม ๆ แต่จะไม่นอกกฎระเบียบ และอำนาจหน้าที่ของเลขาธิการ สกสค. และ เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ทำงานเพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานต้องรักงานบริการ มี Service Mind และมีความเข้าใจงานด้านสวัสดิการ และสวัสดิภาพ ที่สำคัญต้องใส่ใจในบริการ ซึ่งหลังจากนี้จะเปิดกว้างให้ทุกคนมีโอกาสได้สร้างสรรค์งานตามบริบทที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ เพื่อสร้างความถูกใจ และตรงใจผู้รับบริการ ทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ครอบคลุมทั้งด้านสวัสดิการ และสวัสดิภาพ
“ผมตั้งใจจะไม่ลงทุนอะไรใหม่ แต่จะพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น หอพัก สกสค. โรงพยาบาลครู หรือสำนักงาน สกสค. จังหวัด ซึ่งทุกที่ล้วนมีสิ่งที่ดีอยู่ โดยจะนำ Connection ที่มีมาช่วยพัฒนางานของ สำนักงานคณะกรรมการสกสค. โดย เรื่องแรกที่จะพัฒนา คือ การให้บริการของกิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เช่น เรื่องการชำระเงินสงเคราะห์รายศพแบบออนไลน์ สมาชิกสามารถนำเงินสงเคราะห์ครอบครัวมาใช้ตอนยังมีชีวิต และสิทธิพิเศษต่าง ๆ สำหรับสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นต้น”นายธนพรกล่าวและว่า สกสค. ต้องกลับมาติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้อง วันนี้ได้เวลาที่จะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ ๆ แต่หากมีข้อผิดพลาดบ้างก็แก้ไขกันไป แต่มั่นใจว่าโอกาสที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ใหม่ที่ดีกว่าเดิมมีแน่นอน การทำงานไม่ควรยืนอยู่กับที่ เราต้องก้าวไปสู่จุดหมายที่วางไว้ ในขณะที่องค์กรเรามีอายุ 17 ปี ถือเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรง ต้องมีการทำงานที่รวดเร็ว “โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจบริการ” จึงอยากชวน ผู้บริหาร สกสค. ทุกคน มาร่วมกันสร้างคันเบ็ดให้ครู จากเดิมที่เคยให้แต่ปลา เวลาไม่เท่าไหร่ปลาก็หมด แต่หลังจากนี้เราจะสร้างคันเบ็ดแจกให้ครูและบุตรหลานด้วย ซึ่งจะเป็นการจัดสวัสดิการที่ยั่งยืน เรื่องทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างที่เราจะเริ่มทำไปพร้อมกัน หากเราเริ่มต้นที่ มันต้องสำเร็จที่รุ่นเรา ขอความร่วมมือจากผู้บริหารทุกคนด้วย