สำนักงาน สกสค.จังหวัด บรรยายให้ความรู้เกี่ยวการเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

S__28893193 S__28893191 S__28893189

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ดร.พีระพล  พูลทวี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย ได้ส่งเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย นายกิติภูมิ  ธนกุลบูรณกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ บรรยายให้ความรู้การเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ในวันปฐมนิเทศน์ครูคืนถิ่น ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย