สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย แต่งตั้งคณะทำงาน สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ดร.พีระพล พูลทวี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย ได้แต่งตั้งคณะทำงานผู้ประสานงานประจำอำเภอ เพื่อเป็นตัวแทนสำนักงาน สกสค.จังหวัดในการออกให้บริการสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. จังหวัดสุโขทัย