แสดงความยินดีและมอบดอกไม้ต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 10.40 น.
นายสุชิน เยโท้ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย ได้แสดงความยินดีและมอบดอกไม้ต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 นายอำนวย อภิชาติตราก

S__60432389

S__60432390

S__60432391

S__60432392

S__60432393

S__60432394