แจ้งสาระสำคัญเกี่ยวกับกรมธรรม์ (กู้เงิน ช.พ.ค. โครงการที่ 5, 6 และ 7

เรียน ท่าน ท่านสมาชิก ช.พ.ค. ทราบ
แจ้งสาระสำคัญเกี่ยวกับกรมธรรม์ ที่สมาชิก ช.พ.ค.ที่กู้เงิน ช.พ.ค.โครงการที่ 5, 6 และ 7
เพื่อเป็นแนวทางการตอบข้อสงสัยให้แก่สมาชิก ช.พ.ค. (ควรปริ๊นเก็บไว้นะครับ)