เปิดศูนย์ผู้สูงอายุจังหวัดสุโขทัย

เปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดสุโขทัย และตรวจสุขภาพตาและรักษาต้อกระจก ฟรี
(สำหรับผู้มีสิทธิ์เบิกจ่ายตรง) ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 10.00 น.  ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย
โดยมี ดร.สำเริง กุจิรพันธ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีฯ และมี
นายวิทย์ จุ้ยคลัง ประธานศูนย์เป็นผู้กล่าวรายงาน

23261 เปิด 0 ผู้สู_๑๘๐๒๒๖_0040    23261 เปิด 0 ผู้สู_๑๘๐๒๒๖_0041    23261 เปิด 0 ผู้สู_๑๘๐๒๒๖_0034

23261 เปิด 0 ผู้สู_๑๘๐๒๒๖_0071   23261 เปิด 0 ผู้สู_๑๘๐๒๒๖_0012   23261 เปิด 0 ผู้สู_๑๘๐๒๒๖_0020

23261 เปิด 0 ผู้สู_๑๘๐๒๒๖_0073    23261 เปิด 0 ผู้สู_๑๘๐๒๒๖_0022

S__70893582   53032

23261 เปิด 0 ผู้สู_๑๘๐๒๒๖_0019   23261 เปิด 0 ผู้สู_๑๘๐๒๒๖_0018

23261 เปิด 0 ผู้สู_๑๘๐๒๒๖_0027   23261 เปิด 0 ผู้สู_๑๘๐๒๒๖_0067

23261 เปิด 0 ผู้สู_๑๘๐๒๒๖_0030   23261 เปิด 0 ผู้สู_๑๘๐๒๒๖_0037

23261 เปิด 0 ผู้สู_๑๘๐๒๒๖_0041   23261 เปิด 0 ผู้สู_๑๘๐๒๒๖_0040   23261 เปิด 0 ผู้สู_๑๘๐๒๒๖_0042

101197   23261 เปิด 0 ผู้สู_๑๘๐๒๒๖_0043   23261 เปิด 0 ผู้สู_๑๘๐๒๒๖_0048

23261 เปิด 0 ผู้สู_๑๘๐๒๒๖_0045   23261 เปิด 0 ผู้สู_๑๘๐๒๒๖_0050

101198   101203

23261 เปิด 0 ผู้สู_๑๘๐๒๒๖_0025   23261 เปิด 0 ผู้สู_๑๘๐๒๒๖_0026

23261 เปิด 0 ผู้สู_๑๘๐๒๒๖_0021   23261 เปิด 0 ผู้สู_๑๘๐๒๒๖_0077

23261 เปิด 0 ผู้สู_๑๘๐๒๒๖_0084   23261 เปิด 0 ผู้สู_๑๘๐๒๒๖_0091

S__15352014   S__15352015

23261 เปิด 0 ผู้สู_๑๘๐๒๒๖_0093   S__70893585   23261 เปิด 0 ผู้สู_๑๘๐๒๒๖_0011

23261 เปิด 0 ผู้สู_๑๘๐๒๒๖_0113   23261 เปิด 0 ผู้สู_๑๘๐๒๒๖_0007   23261 เปิด 0 ผู้สู_๑๘๐๒๒๖_0060

23261 เปิด 0 ผู้สู_๑๘๐๒๒๖_0057   23261 เปิด 0 ผู้สู_๑๘๐๒๒๖_0056   23261 เปิด 0 ผู้สู_๑๘๐๒๒๖_0058

23261 เปิด 0 ผู้สู_๑๘๐๒๒๖_0059   23261 เปิด 0 ผู้สู_๑๘๐๒๒๖_0061   23261 เปิด 0 ผู้สู_๑๘๐๒๒๖_0062   23261 เปิด 0 ผู้สู_๑๘๐๒๒๖_0063

S__15352014   S__15352015   S__70893571