เก็บตก ‘ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 52/2560’ ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

1780

1886

1782

1783

1784

1785

1786

1874

1775

1776

1777

1778

1779

1781