หอพัก สกสค. เปิดให้บริการแล้วจร้าาาาา (29 มิถุนายน 2559)

ติดต่อเพื่อสำรองห้องพักได้ที่ โทร. 0 2654 6457-62 โทรสาร. 0 2654 6463-64