สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้อง “ออกกำลังกาย” นะค่ะ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560  เวลา 15.30 น.
นายสุชิน  เยโท้  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย นำเจ้าหน้าที่ออกกำลัง
ณ สถาบันพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

S__19103757 S__19103749 S__19103750 S__19103751 S__19103752 S__19103754 S__19103755 S__19103756