สรุปผลการประชุมหารือกำหนดแนวทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

จากการประชุมหารือกำหนดแนวทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ร่วมกับ สหกรณ์รออมทรัพย์ครูทั่วประเทศ สรุปเบื้องต้นได้ดังนี้ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ได้อีก

ครูที่เป็นหนี้และคิดว่ามีปัญหาวิกฤติ  เช่น ไม่สามารถส่งเงินกู้ ช.พ.ค. หรือเงินกู้บัตรเคดิต ฯลฯ ด้วยเหตุใดก็ตามทำให้ครอบครัวมีปัญหาให้ท่านสมัครเข้าคลินิก โครงการแก้ปัญหาหนี้สินครูได้ที่เว็บไซต์ที่แขวนไว้แล้วในอินเตอร์เน็ตหรือมาขอแบบเพื่อกรอกรายละเอียด ได้ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัด แล้วกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนส่งแจ้งลงทะเบียนไว้

แนวทางการพิจารณาบุคคลเข้าร่วมโครงการสรุปได้ว่า
1. ท่านต้องแจ้งหนี้สินที่มีทั้งหมดโดยไม่ปิดบัง
2. ท่านต้องแจ้งทรัพย์สินของท่านทั้งหมดเพื่อเป็นหลักประกันเบื้องต้นโดยไม่ปิดบัง
3. ท่านต้องทำตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ส่วนกลางกำหนดไว้ 9 ข้อ
S__3833899

หากหนี้ที่มีอยู่รวมทั้งหมดแล้วมากกว่าวงเงินรายได้ที่ได้รับในแต่ละเดือนเกินข้อจำกัดของโปรแกรมเคสโฟร
ท่านอาจจะยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ต้องนำเสนอไปไว้อีกโครงการหนึ่งซึ่งต้องมีการพิจารณาในโอกาสต่อไป

คำนวนในเบื้องต้นน่าจะทำได้ในมูลหนี้ไม่เกินหกล้านบาท

เงื่อนไขที่สรุปได้จากการประชุมร่วมกันทั้งประเทศประมาณนี้ครับอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างต้องรอติดตาม
เบื้องต้นได้มอบภารกิจทางการเงินผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ครู  โดยมีคณะกรรมการระดับจังหวัดคัดกรอง
ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชา ตัวแทนสหกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผอ. สกสค.จังหวัด