สกสค.จังหวัดสุโจขทัยนำสมาชิก สกสค. จากเพชรบูรณ์ พิษณุโลก ตากและสุโขทัย เข้าชมการท่องเที่ยวของสุโขทัย

สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัยนำสมาชิก สกสค. จากเพชรบูรณ์ พิษณุโลก ตาก และสุโขทัย เข้าชมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย

S__12730383

S__12730384

S__12730385