ศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดพิษณุโลก (ครั้งที่ 2)

วันที่ 15 สิงหาคม 2560
นายสุชิน เยโท้ ผอ.สกสค. จังหวัดสุโขทัย ได้นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงานด้านการเงิน
การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ งานทะเบียน ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.  ณ สำนักงาน สกสค.
จังหวัดพิษณุโลก (ครั้งที่ 2)
20768017_785350871637436_6015929932470136523_n 20768026_785350514970805_4697374107475792272_n 20770099_785350834970773_2837529901504129831_n 20770195_785349891637534_5083383041399717471_n 20770254_785350101637513_2336054637593310466_n 20770420_785350294970827_1282168217290127991_n 20799438_785350484970808_8474539132901137922_n 20799926_785350038304186_4977951610377864277_n 20800003_785350448304145_3125720249061138575_n 20882216_785350151637508_8500119955226180414_n