วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

นายเอนก  อุ่นใจ  คณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสุโขทัย  วางหรีดเคารพศพ ผอ.พิเชฐ ขอบคุณ
สมาชิก ช.พ.ค.  อำเภอศรีสัชนาลัย เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559

9849 9850