วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค., ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม และมอบเงินค่าจัดการศพ

วันที่ 22 มิถุนายน 2559 นายสายโกศล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย ได้มอบเงินค่าจัดการศพ
จำนวน 200,000.- บาท ให้กับทายาท นางสมศรี สุรินทร์ต๊ะ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

มอบค่าจัดการศพสมาชิก_8397

มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000.- บาท และมอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000.- บาท
ให้กับคู่สมรสของ นางรจนา ม่วงเขียว สมาชิก ช.พ.ค., ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย

มอบค่าจัดการศพสมาชิก_3085มอบค่าจัดการศพสมาชิก_3726

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายสายโกศล และนายเอนก อุ่นใจ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) ได้ไปวางพวงหรีดเคารพศพ
นางรจนา ม่วงเขียว สมาชิก ช.พ.ค., ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม ณ วัดคุ้งยางใหญ่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

มอบค่าจัดการศพสมาชิก_3858

มอบค่าจัดการศพสมาชิก_4793มอบค่าจัดการศพสมาชิก_8821

พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่ที่ออกให้บริการด้านเอกสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก ณ วัดคุ้งยางใหญ่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

มอบค่าจัดการศพสมาชิก_5285มอบค่าจัดการศพสมาชิก_950