วันสถาปนา สกสค. วันที่ 9 เดือน 9

9 กันยายน 2560 วันสถาปนา สกสค.
S__9388037     S__9388036

มอบรางวัลเกียรติยศครูดี ปูชนียบุคคล
จังหวัดสุโขทัยได้รับโล่และเงิน 12,000 บาท จาก รมต.
.
S__9388101   S__9388100   S__9388099

S__4268080 S__4268084 S__9388035

จังหวัดสุโขทัยได้รับเกียรติไปจัดโชว์ผลงานของคุณครู ที่หอประชุม คุรุสภา

S__9388093
    S__9388094