ร่วมให้การต้อนรับ ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560  เวลา  09.20 น. 
นายสุชิน เยโท้ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย ร่วมให้การต้อนรับ ดร.สุรินทร์ แก้วมณี
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย  ณ สำนักงาน สพม. เขต 38
25164   25165

25167   25168

25166   S__5931075

เวลา 10.20 น.
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย ร่วมให้การต้อนรับ ดร.สุรินทร์ แก้วมณี
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ณ สำนักงานศึกษาธิการชั่วคราว วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
S__2334725   S__2334730

S__2334731   S__2334729

S__2334726   S__2334727

S__2334728