ร่วมพิธีเปิดงานโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพดำเนินการ ช.พ.ส. จังหวัดตาก

6532165322

นายสาย โกศล ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีเปิดงาน โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพดำเนินการ ช.พ.ส. เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่สมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ในจังหวัดตาก ณ โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 โดยมี นายทองอยู่ แก้วไทรฮะ ที่ปรึกษาเลขาธิการ สกสค. ให้เกียรติมาเป็นประธาน