ร่วมพิธีครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 2560
สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย กับ สพม. เขต 38 ณ หน้าอาคารสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย

300653

123531

300656

300657

300658

300659

300654

300655