ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย

นายกิติภูมิ ธนกุลบูรณกิจ  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย แทน ผู้อำนวยการ สกสค.
จังหวัดสุโขทัย วันที่ 27 ก.ค. 2560 เวลา 09.49 น. ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

45949   45951

45945    45946

45947    45952