ร่วมงานวันครู ปี 2560 ณ สถาบันการพลศึกษาฯ

งานวันครู ปี 2560  ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0125วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0124วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0135วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0132  วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0108 วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0107 วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0106 วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0109 วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0130วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0134 วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0133     วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0019วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0018

นายสุชิน  เยโท้  ผอ. สกสค. จังหวัดสุโขทัย  พร้อมด้วยคณะกรรมการ  สกสค. จังหวัด และเจ้าหน้าที่ฯ
ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 

วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0100 วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0139S__3620898 วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0113วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0084 วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0011 วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0016 วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0013 วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0014วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0010 วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0093 วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0121วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0090วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0092 วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0085  วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0081 วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0105วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0116 วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0078 วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0079  วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0094วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0073

วันที่ 16 มกราคม 2560  เวลา 08.30 น.  นายปิติ แก้วสลับสี  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีเปิดงานวันครู ปี 2560  
ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  โดยมี ดร.พรรณสิริ
กุลนาถศิริ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0135 วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0009 วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0018 วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0019วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0129วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0060 วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0009 วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0007 วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0004 วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0001 วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0021 วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0020วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0036 วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0024  วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0041 วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0059  วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0053 วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0028 วันครู ปี 2560 (พละ)_๑๗๐๑๑๖_0140