ร่วมงานพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย

วันที่ 22 มีนาคม 2560
นายสุชิน  เยโท้  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย  ร่วมงานพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย
ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2559  ณ โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์)  ตำบลบ้านหลุม
อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  และได้มอบเงินส่วนตัวให้โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ ผ่าน ผอ. สมบัติ
จำนวน 5,000 บาท เพื่องานพัฒนาโรงเรียน

S__4866052      S__4866053

S__4866051      S__2088968