ร่วมงานกิจกรรมวันครู 16 มกราคม 2561

วันที่ 16 มกราคม 2560
นายสุชิน เยโท้ ผอ.สกสค.จังหวัดสุโขทัย นำทีมพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมงานวันครู
S__10043707

ภาคเช้า ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
165274

14538

165269

165270

165260

165267

165264

165262

165268

งานมอบเกียรติบัตร ครูดี สกสค. จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมวรรณการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
165251

14536

91607

14537

14532

165254

165257

165258

165259

165275

165282

165279

14533

ภาคบ่าย ร่วมกิจกรรมกีฬาสี ณ โรงเรียนบ้านศรีอินทราทิตย์ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
165302

12044

11968

11967

165289

165290

165291

165293

165294

165295

165297

165298

165299

165300

165301

165304

165305

165306

165308

165309

165310

165311

165312

165313

165316

165317

ภาคค่ำ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ โรงเรียนบ้านศรีอินทราทิตย์ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
S__65642498

S__14205035

S__892933

S__892934

S__892935

S__892937