ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี (22 พ.ย. 59)

 

รวมพลังฯ 221259_251 รวมพลังฯ 221259_8446 รวมพลังฯ 221259_3591 รวมพลังฯ 221259_6320 รวมพลังฯ 221259_8470 รวมพลังฯ 221259_6203 รวมพลังฯ 221259_765 รวมพลังฯ 221259_179 รวมพลังฯ 221259_1055 รวมพลังฯ 221259_5669 รวมพลังฯ 221259_6020รวมพลังฯ 221259_3834

รวมพลังฯ 221259_6144

สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ สพม.เขต 38 จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  เวลา 08.00 น.  ณ บริเวณหน้าเสาธงของสำนักงานฯ