ร่วมการประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย

30 พ.ค. 60 เวลา 09.49 น. นายสุชิน เยโท้ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการประชุม
ประจำเดือนกับหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

S__3227653      S__3260423

S__3260425      S__3284995

S__3284996      S__3284997

S__3227652S__3227651