ยินดีต้อนรับ นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

http://www.otep.go.th/admin/assets/cdn/files/3tJpW1hXlN_1540194628.pdf