มอบเกียรติบัตรรางวัล ครูดี สกสค. จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 15 มกราคม 2561
นายสุชิน เยโท้ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย มอบเกียรติบัตรรางวัล ครูดี สกสค. จังหวัดสุโขทัย
ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขททัย

S__65470469

S__65470470

S__65470471

S__65470472

S__65470473

164891