มอบเกียรติบัตรครูดี สกสค.จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 12 มกราคม 2561
นายสุชิน เยโท้ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย มอบเกียรติบัตรครูดี สกสค.จังหวัดสุโขทัย ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ให้แก่ ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

111108

และนายนรากรณ์ กสิรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยชนะศึก

90538

ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย