มอบค่าจัดการศพ

65329
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย โดย น.ส.สุนีย์ รัตนเกษม นักจัดการงานทั่วไป เชี่ยวชาญ ได้มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ นางอรุณลักษณ์ ปิ่นเกตุ บุตรของ นายบุญช่วย ปิ่นเกตุ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 092882 ที่ถึงแก่กรรม