มอบค่าจัดการศพ

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560
นายสุชิน เยโท้ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ของ นายกมล นุ่มน้อย สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 0013859 ข้าราชการบำนาญ สพป. สท. เขต 2 ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ด้วยเหตุ โรคชรา ให้แก่ นางจักจั่น นุ่มน้อย (คู่สมรส)

S__56188932 S__56188933

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560
นายสุชิน เยโท้ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ของ นายไพบูลย์ วงศ์วิเศษ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 379390 สังกัด บำนาญ สพป.สท. เขต 2 อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ให้แก่ผู้จัดการศพ คือ นางนิตย์ เคลือบแก้ว ซึ่งเป็นผู้อุปการะ (น้องสาว)

98605 98606