ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณครูสมสมร คุณเวทย์วิริยะ

วันที่ 31 มีนาคม 2560  นายสุชิน เยโท้  ผู้อำนวยสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย  มอบเงิน
ค่าจัดการศพ ช.พ.ค.  จำนวน 200,000 บาท  ให้แก่ทายาท น.ส.สมสมร  คุณเวทย์วิริยะ
ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

10896     10897