มอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. และวางหรีดเคารพศพ

วันที่ 18 กันยายน 2560 
สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย จ่ายเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000.00 บาท
และวางพวงหรีดเคารพศพ อาจาย์อัญชลี เนียมใบ

S__39960581  S__39960582

S__39960583  S__39960584